RAID DEPOLAMA

RAID Hakkında

RAID, Redundant Array of Independent Disks'in (Bağımsız Diskler Yedek Dizisi) kısaltmasıdır. RAID etkin bir depolama sistemiyle iki veya daha fazla diski bağlayabilir, böylece büyük tek bir hızlı birim gibi hareket etmelerini sağlayabilir ya da gerçek zamanlı yedekleme için verilerinizi otomatik bir şekilde ve anında kopyalayacak (veya ikizleyecek) tek bir sistem diski olarak ayarlayabilirsiniz.

RAID 0 - PERFORMANS

RAID 0 modu, RAID sürücü grubuna giren tüm sürücüler ile disk şeritlemesi sağlar. RAID 0, veri yedeklemesi sağlamaz, ancak tüm RAID seviyeleri arasında en iyi performansı sunar. RAID 0, verileri daha küçük segmentlere ayırır ve veri segmentlerini disk grubundaki her bir disk boyunca şeritler.

RAID 1 - VERİ KORUMA

Sistemi veri koruma moduna ayarladığınızda (yansıtma modu veya RAID 1 olarak da bilinir) kapasite yarıya bölünür. Kapasitenin yarısı verinizi depolamak için kullanılırken diğer yarısı da ikinci kopyası için kullanılır. Bir disk eksilirse verileriniz kopyalandığı için korunur.

Raid Depolama Hakkında | Western Digital (WD)

RAID 5 - VERİ KORUMA VE HIZ

Üç veya daha fazla disk olan sistemlerde sistemi RAID 5'e ayarlamanızı tavsiye ediyoruz. Bu size her iki dünyanın da en iyisini sağlayacaktır; tüm disklerde sıralı veri bölümlemesi ile hızlı performans; veri depolama için mevcut sistem kapasitesinin dörtte üçünü ayırıp her bir diskin dörtte birini hata toleransına ayırarak veri koruması.

RAID 10 - Yüksek güvenilirlik ve performans

RAID 10 veya RAID 1+0, RAID 1 (yansıtmalı) segmentleri şeritlere ayırarak çok yüksek girdi/çıktı hızları sağlar. Bu RAID modu maksimum performans ve yüksek hata toleransı gerektiren şirketlere yönelik veritabanı yönetim çözümleri için yararlıdır. RAID 10'a ayarlanan sistem, dizideki bütün disklerin toplam kapasitesinin yarısını sağlar.

JBOD ve dağıtma

JBOD, bir ya da birden fazla diskin, RAID yapılandırması yerine ayrı mantıksal birimler olarak yönetilecek şekilde kullanılmasıdır. Dağıtma, disklerin geniş bir mantıksal birim oluşturacak şekilde doğrusal olarak birleşimidir. Bu modu kullanmanın avantajı, sistemi yeniden biçimlendirmek zorunda kalmadan daha fazla disk ekleyebilmenizdir.

RAID Depolama Diskleri

My Cloud Expert Series EX2 Ultra My Book Duo My Cloud Pro Series PR4100