Kalkulator pojemności oraz żywotności karty z monitoringu

Format wideo

Co oznaczają poszczególne wartości?

MJPEG to starszy standard kompresji wideo. Jest używany od połowy lat 90. XX wieku. Jest mniej wydajny i częściej wykorzystywany w przypadku filmów o niższej rozdzielczości.

Standard H.264, inaczej Advanced Video Coding (AVC), został wprowadzony w 2003 roku. Zapewnia dużą efektywność kompresji i jest często wykorzystywany w filmach jakości HD (720p i 1080p) i na płytach Blu-Ray.

Standard H.265, inaczej High Efficiency Video Coding (HEVC), został wprowadzony w 2013 roku. To najnowszy standard kompresji, obsługiwany przez nowsze rejestratory NVR, zwłaszcza w przypadku filmów 4K. Zanim wybierzesz standard H.265 upewnij się, że jest on obsługiwany przez posiadany rejestrator DVR/NVR.

Standard H.265+ jest ulepszeniem standardu H.265, oferującym lepszą skuteczność kompresji. Niektóre systemy oferują osobne ustawienia dla standardu H.265+. Zanim wybierzesz standard H.265+ upewnij się, że jest on obsługiwany przez posiadany rejestrator DVR/NVR.

Jakość wideo

Co to jest?

Jakość wideo określa poziom widocznych detali (niski, średni, wysoki) dla wybranego formatu wideo. Ustawienie można zmieniać na niektórych urządzeniach. Jeżeli to ustawienie nie jest dostępne na Twoim urządzeniu, wybierz Średni.

Aktywność sceny

Co to znaczy?

Aktywność sceny oznacza spodziewany poziom aktywności/ruchu w nagrywanej scenie (niski/średni/wysoki), wyższy poziom aktywności to wymagana wyższa pojemność magazynu danych. Na przykład, niską aktywnością sceny cechuje się mało ruchliwa aleja czy korytarz, a wysoki poziom aktywności można znaleźć w kasynie czy na ruchliwej autostradzie.


Oczekiwana żywotność (w miesiącach) przy pracy ciągłej 24/7
Dla kart z oceną wytrzymałości 100: --
Dla kart z oceną wytrzymałości 200: --
Dla kart z oceną wytrzymałości 400: --
Dla kart z oceną wytrzymałości 500: --
Dla kart z oceną wytrzymałości 1000:
(karta microSD WD Purple)
--
Dla kart z oceną wytrzymałości 3000:
(karta microSD Industrial IX)
--

* Wartości wskazane przez kalkulator pojemności oraz żywotności karty z monitoringu są przedstawiane wyłącznie w celach poglądowych. Całkowity oczekiwany okres żywotności oraz minimalny rozmiar karty są obliczane na podstawie parametrów wybranych w narzędziu, typowego stopnia kompresji dla filmów w formacie MJPEG, H.264 i H.265 i H.265+ określonego wyłącznie przez WD oraz głębi kolorów 30 bitów dla filmów o jakości 4K i wyższej, a także dla 16 bitów dla pozostałych rozdzielczości. Rzeczywista potrzebna ilość miejsca może różnić się w zależności od formatu filmu, stopnia kompresji, rozdzielczości kamer, liczby klatek na sekundę, głębi kolorów, parametrów systemu, podzespołów, sprzętu, konfiguracji, ustawień, oprogramowania i innych czynników. Użytkownik korzysta z narzędzia i dostarczanych przez nie danych na własne ryzyko. Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden gigabajt (GB) = jeden miliard bajtów. Całkowita dostępna pojemność oraz żywotność magazynu danych zależą od środowiska systemu operacyjnego.

Wymagana jest karta o rozmiarze większym niż maksymalny.
Dostosuj parametry.

Minimalny rozmiar karty

GB