MAGAZYN DANYCH RAID

Informacje o RAID

RAID to akronim od Redundant Array of Independent Disks (nadmiarowa macierz niezależnych dysków). Do magazynu danych wykorzystującego macierz RAID można podłączyć co najmniej dwa dyski, które będą działać jak jeden szybki dysk o dużej pojemności albo skonfigurować system w taki sposób, aby na jednym z dysków była automatycznie zapisywana dodatkowa („lustrzana”) kopia wszystkich danych w czasie rzeczywistym.

RAID 0 – WYDAJNOŚĆ

W trybie RAID 0 dane są zapisywane na wszystkich dyskach w grupie RAID z użyciem techniki przeplotu. Tryb RAID 0 nie oferuje nadmiarowości danych, natomiast zapewnia najwyższą wydajność ze wszystkich poziomów RAID. W trybie RAID 0 dane są dzielone na mniejsze segmenty i zapisywane na poszczególnych dyskach w grupie.

RAID 1 – OCHRONA DANYCH

Skonfigurowanie systemu w trybie ochrony danych (nazywanym również trybem dublowania lub RAID 1) powoduje podzielenie wolnego miejsca dysków na dwie części. Połowa pojemności jest wykorzystywana do zapisywania oryginalnych plików, a druga do przechowywania ich duplikatów. W przypadku awarii jednego z dysków dane pozostają bezpiecznie zdublowane na drugim.

Informacje o magazynach danych RAID | Western Digital (WD)

RAID 5 – OCHRONA DANYCH I SZYBKOŚĆ

W przypadku systemów z co najmniej trzema dyskami zalecane jest korzystanie z systemu RAID 5. W ten sposób uzyskujemy zalety obu wymienionych wcześniej układów: dużą wydajność wynikającą z rozłożenia danych z przeplotem na wszystkich napędach; oraz ochronę danych, ponieważ jedna czwarta pojemności każdego dysku jest rezerwowana na dane korekcji błędów, co pozostawia trzy czwarte pojemności całego systemu na przechowywanie danych.

RAID 10 – WYSOKA WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Tryb RAID 10 lub RAID 1+0 zapewnia bardzo dużą szybkość operacji wejścia/wyjścia dzięki przeplataniu segmentów danych RAID 1 (dublowanych). Ta konfiguracja macierzy RAID jest przeznaczona do biznesowych baz danych, które wymagają zarówno najwyższej wydajności, jak i doskonałej odporności na błędy. Efektywna pojemność systemu skonfigurowanego w trybie RAID 10 jest równa połowie pojemności wszystkich dysków w macierzy.

JBOD I WOLUMINY ŁĄCZONE

Tryb JBOD polega na wykorzystaniu co najmniej jednego dysku w konfiguracji poza trybem RAID zorganizowanego w oddzielne woluminy logiczne. Wolumin łączony to inaczej zespół dysków twardych połączonych liniowo w celu utworzenia jednego dużego woluminu logicznego. Zaletą tej konfiguracji jest możliwość dodawania nowych dysków bez reformatowania całego systemu.

Dyski do konfiguracji RAID

My Cloud Expert Series EX2 Ultra My Book Duo My Cloud Pro Series PR4100