Schattingsprogramma voor capaciteit en levensduur van bewakingskaart

Video-indeling

Wat betekenen deze waarden?

MJPEG is een oudere standaard voor videocompressie. Deze standaard, die voor het eerst halverwege de jaren negentig werd gebruikt, is minder efficiënt en waarschijnlijk de meer gebruikelijke standaard voor video met lagere resolutie.

H.264, ook wel Advanced Video Coding (AVC) genoemd, werd geïntroduceerd in 2003 en is een efficiënte standaard voor videocompressie die veelal wordt gebruikt voor HD-video (720p en 1080p) en Blu-Ray-schijven.

H.265, ook wel High Efficiency Video Coding (HEVC) genoemd, werd in 2013 geïntroduceerd en vormt de laatste nieuwe standaard voor videocompressie die wordt ondersteund door nieuwere NVR's, met name voor ondersteuning van 4K-video. Controleer, voordat u H.265 selecteert, of uw DVR-/NVR-systeem deze standaard wel ondersteunt.

H.265+ is een uitbreiding van H.265 die tot een geringe verbetering van de effectiviteit van de compressie leidt. Sommige systemen bieden een aparte H.265+-instelling. Controleer, voordat u H.265+ selecteert, of uw DVR-/NVR-systeem deze instelling wel ondersteunt.

Videokwaliteit

Wat is dit?

De videokwaliteit beschrijft het visuele detailniveau (laag, gemiddeld, hoog) voor de geselecteerde video-indeling. Deze instelling kan worden geconfigureerd op bepaalde camera’s. Als de instelling niet beschikbaar is op uw camera, selecteert u Gemiddeld.

Scène-activiteit

Wat betekent dit?

De scène-activiteit beschrijft het verwachte niveau van scène-activiteit/beweging in de video die wordt opgenomen (hoog/gemiddeld/laag); bij meer activiteit is een hogere capaciteit vereist. Zo kan bijvoorbeeld sprake zijn van lage scène-activiteit in een steegje of gang en hoge scène-activiteit op een casinovloer of een drukke snelweg.


Verwachte levensduur (in maanden) uitgaande van continu 24/7 opname
Voor kaarten met een duurzaamheidsclassificatie van 100: --
Voor kaarten met een duurzaamheidsclassificatie van 200: --
Voor kaarten met een duurzaamheidsclassificatie van 400: --
Voor kaarten met een duurzaamheidsclassificatie van 500: --
Voor kaarten met een duurzaamheidsclassificatie van 1000:
(WD Purple microSD)
--
Voor kaarten met een duurzaamheidsclassificatie van 3000:
(Industrial IX microSD)
--

* Dit schattingsprogramma voor de capaciteit en levensduur van bewakingskaarten wordt uitsluitend aangeboden voor illustratieve doeleinden. De totale verwachte levensduur en de minimale benodigde kaartgrootte worden berekend op basis van parameters die zijn geselecteerd in het programma, de standaard compressieverhoudingen die uitsluitend door Western Digital zijn vastgesteld voor de videoformaten MJPEG, H.264, H.265 en H.265+, in combinatie met videokwaliteit en scène-activiteit, plus kleurdiepten die zijn gebaseerd op 30 bits voor 4K-resolutie en hoger en 16 bits voor alle overige resoluties. De behoefte aan opslagcapaciteit kan variëren op basis van het videoformaat, de compressieverhoudingen, de resolutie van de camera's, het aantal frames per seconde, de kleurdiepte, de systeemcapaciteiten, componenten, hardware, configuraties, instellingen, software en andere factoren. Als een derde op dit programma en zijn uitvoer vertrouwt, ligt het risico hiervoor uitsluitend bij deze derde. Gebruikt voor opslagcapaciteit zijn één gigabyte (GB) = één miljard bytes. De totale beschikbare capaciteit op opslagapparaten en de totale levensduur van opslagapparaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Groter dan maximaal kaartgrootte vereist.
Pas parameters aan.

Minimale kaartgrootte

GB