เวส เทิร์น ดิจิตอลเผยยอดรายไตรมาส 2 พุ่ง 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้สุทธิแบบ NON-GAAP อยู่ที่ 532 ล้านเหรียญ หรือ 2.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น

January 27, 2014

เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป เผยตัวเลขผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดรายได้รวม 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้สุทธิอยู่ที่ 430 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 1.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ขณะที่รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) อยู่ที่ 532 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 2.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น1 เทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อนบริษัทมีรายได้รวม 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีรายได้สุทธิ 335 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 1.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น ส่วนรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ของไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน อยู่ที่ 513 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 2.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น2

บริษัทมียอดเงินสดที่ 727 ล้านเหรียญสหรัฐจากการดำเนินงานในระหว่างช่วงไตรมาสเดือนธันวาคม โดยปิดตัวเลขเงินสดรวมและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วงระหว่างไตรมาสบริษัทได้ใช้เงินไปจำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อคืนหุ้นสามัญจำนวน  2.2 ล้านหุ้น โดยในวันที่ 13 พฤศจิกายน บริษัทได้แถลงตัวเลขเงินปันผลของหุ้นสามัญที่ 0.30 ดอลลาร์ต่อหุ้น และได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม

มร.สตีฟ มิลลิแกน ประธานและซีอีโอของ Western Digital กล่าวว่า “ผลงานของเราในช่วงไตรมาสเดือนธันวาคมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่ม ตลาดที่บริษัทได้นำเสนอ ตลาดรวมประจำปีของอุตสาหกรรมแสดงตัวเลขการเติบโตที่สูงจากที่เราคาดว่าจะได้ รับแรงหนุนจากอุปสงค์ของตลาดตามฤดูกาลเล็กน้อย ซึ่งก็ตามที่เรามองเห็นความแข็งแกร่งของตลาดเกมและกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ แบบติดตั้งภายนอก”

"เรายังคงตื่นเต้นมากๆ กับตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในอุตสาหกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบนิเวศ ที่ช่วยให้มีมุมมองที่กว้างไกล และดำเนินงานสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี บริษัทนำเสนอสินค้าและบริการสู่ตลาดที่กว้างไพศาลด้วยแนวโน้มการเติบโตที่ แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสโตเรจ ในเชิงกลยุทธ์ถือว่าเรายืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีพร้อมสำหรับการสวมบทเป็นผู้นำ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมแห่งสร้างสรรค์ และการทำงานประสานร่วมกับลูกค้าในการร่วมกำหนดภูมิภาพของข้อมูลดิจิตอลใน อนาคต” ประธานและซีอีโอของ Western Digital กล่าวว่าปิดท้าย

เกี่ยวกับเวสเทิร์น ดิจิตอล
เวสเทิร์น ดิจิตอล หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลที่มีชื่อเสียง ระดับโลก  บริษัทตั้งอยู่ในเมืองเออร์วิน รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้ให้บริการระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้อำนาจแก่ผู้ใช้ ในการสร้าง จัดการ สัมผัสประสบการณ์ และเก็บรักษาเนื้อหาดิจิตอล บริษัทในเครือต่างๆ ของเวสเทิร์น ดิจิตอลจะทำการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย และผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงภายในบ้านภายใต้แบรนด์ WD®, HGST และ G-Technology สามารถอ่านรายละเอียดในส่วนของนักลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ (www.westerndigital.com) สำหรับหน้าเฟซบุ๊คแฟนเพจในประเทศไทย คลิก http://www.facebook.com/wdcthailand

สรุปข้อมูลนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบการเงิน 2014

1 รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ของไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2014 ประกอบด้วยรายได้สุทธิที่คำนวณตามแบบ GAAP จำนวน 430 ล้านเหรียญสหรัฐ บวกกับอีก 51 ล้านเหรียญสหรัฐจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการ เข้าซื้อกิจการของ HGST, sTec, VeloBit และ Virident และ 26 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้าง และ 25 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายด้านภาษีและอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Non-GAAP ที่ 2.19 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 2 คำนวณโดยการใช้หุ้นปรับลดจำนวน 243 ล้านหุ้นแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ GAAP ส่วนผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายแบบ non-GAAP ไม่นับเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวข้างต้น

2 รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีงบการเงิน 2013 ประกอบด้วยรายได้สุทธิที่คำนวณตามแบบ GAAP จำนวน 335 ล้านเหรียญสหรัฐ บวกกับอีก 88 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาษี และ 49 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการ เข้าซื้อกิจการของ HGST และ 41 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้าง ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Non-GAAP ที่ 2.09 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 2 คำนวณโดยการใช้หุ้นปรับลดจำนวน 246 ล้านหุ้นแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ GAAP ส่วนผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายแบบ non-GAAP ไม่นับเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวข้างต้น

 

Western Digital,WD,  สัญลักษณ์  WD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้า HGST มีวัตถุประสงค์และอนุมัติให้ใช้เฉพาะในประเทศและพื้นที่ที่  HGST มีสิทธิ์ตามกฎหมายให้ใช้ทำการตลาดและโฆษณาตราสินค้า  ส่วนเครื่องหมายการค้าอื่นๆ  ทั้งหมดในที่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของแต่ละราย