มูลนิธิดับเบิ้ลยูดีรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล มอบอาคารมูลนิธิดับเบิ้ลยูดีรักษ์ไทย

August 13, 2013

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดีรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณธรรมนูญ สงสะนะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดีรักษ์ไทย เป็นตัวแทนในพิธีมอบอาคารมูลนิธิดับเบิ้ลยูดีรักษ์ไทยให้แก่โรงเรียนบ้านโพน ยาง จังหวัดศรีสะเกษ โดยอาคารหลังดังกล่าวได้มอบไว้สำหรับการใช้งานเอนกประสงค์และเป็นสถานที่จัด กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของคนในชุมชน งบประมาณครั้งนี้ประมาณ  9 แสนบาท ในวันเดียวกันนั้น คุณธรรมนูญ ยังเป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนห้องเรียนสำหรับนักเรียนในท้องที่ ซึ่งงบประมาณรวมที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ประมาณ  1.1 ล้านบาท