เวส เทิร์น ดิจิตอลเผยยอดรายได้ปีงบการเงิน 2013 ฟัน 15.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้สุทธิแบบ NON-GAAP พุ่งเป็น 2 พันล้านเหรียญ หรือ 8.53 ดอลลาร์ต่อหุ้น

July 29, 2013

กรกฎาคม   2556­– เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป เผยตัวเลขผลประกอบการของปีงบการเงิน 2556 มียอดรายได้รวม 15.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่รายได้สุทธิอยู่ที่ 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 6.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เทียบกับตัวเลขยอดรายได้รวมของปีงบประมาณ 2555 อยู่ที่ 12.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้สุทธิ 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 6.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ขณะที่รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ของปีงบการเงิน 2556 อยู่ที่ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 8.53 ดอลลาร์ต่อหุ้น ส่วนรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ของปีงบการเงินที่แล้วมียอดรวม 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 8.61 ดอลลาร์ต่อหุ้น1

สำหรับผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 บริษัทมียอดรายได้รวม 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยอดจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์ทั้งสิ้น 59.9 ล้านยูนิต ขณะที่รายได้สุทธิอยู่ที่ 416 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 1.71 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ส่วนรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ของไตรมาส 4 อยู่ที่ 477 ล้านเหรียญสหรัญ หรือ 1.96 ดอลลาร์ต่อหุ้น2  โดยไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วบริษัทมียอดรายได้รวมเท่ากับ 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้สุทธิอยู่ที่ 745 ล้านเหรียญสหรัญ หรือ 2.87 ดอลลาร์ต่อหุ้น มียอดจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์ทั้งสิ้น 71 ล้านยูนิต ส่วนรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ของไตรมาส 4 ของปีก่อนอยู่ที่ 872 ล้านเหรียญสหรัญ หรือ 3.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น3

บริษัทมียอดเงินสดที่ 684 ล้านเหรียญสหรัฐจากการดำเนินงานในระหว่างช่วงไตรมาสเดือนมิถุนายน ปิดตัวเลขเงินสดรวมและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปีงบการเงิน 2556 บริษัทมียอดเงินสดที่ 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปิดตัวเลขเงินสดรวมและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ4  และในช่วงระหว่างไตรมาส บริษัทได้ใช้เงินไปจำนวน 235 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อคืนหุ้นสามัญจำนวน  4.4 ล้านหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม บริษัทได้แถลงตัวเลขเงินปันผลของหุ้นสามัญที่ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น และได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม

มร.สตีฟ มิลลิแกน ประธานและซีอีโอของ Western Digital กล่าวว่า “ผมมีความยินดีกับผลงานของเราในปีงบการเงิน2556 และไตรมาสเดือนมิถุนายน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยกันขยายตลาดสโตเรจ ตลาดคลาวด์ และตลาดการเก็บจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องใน โลกแห่งข้อมูลดิจิตอลยุคนี้ ผลประกอบการของเราแข็งแกร่งพร้อมด้วยกระแสเงินสดที่มีผลสำคัญ บริษัทยังคงคาดการณ์ตลาดได้อย่างแม่นยำและมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของ HGST และ WD ที่เป็นบริษัทในเครือของเรา"

ตามที่รายงานใน Form 8-K ของเราที่ได้ยื่นฟ้องไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2013 ศาลอุทธรณ์แห่งรัฐมินนิโซตาได้กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นของเฮนเนพิน เคาน์ตี้ รัฐมินนิโซตาที่ได้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในขั้นสุดท้ายสำหรับ เงินจำนวน 630.4 ล้านเหรียญสหรัฐที่ฟ้องต่อเวสเทิร์นดิจิตอล และมีคำสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องบางประการในการ อนุญาโตตุลาการระหว่างเวสเทิร์นดิจิตอลและซีเกต เทคโนโลยี แอลแอลซี ข้อมูลทางการเงินตามที่รายงานในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้กล่าวรวมถึงส่วน ค้างรับค้างจ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เวสเทิร์นดิจิตอลกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคำตัดสินของศาลอุทธรณ์แห่งรัฐ มินนิโซตา และจะทำการตัดสินว่าจะบันทึกส่วนค้างรับค้างจ่ายไว้ในผลประกอบการของบริษัท สำหรับไตรมาสสิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2013 หรือไม่ หลังจากที่ได้ทำการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เกี่ยวกับเวสเทิร์น ดิจิตอล
เวสเทิร์น ดิจิตอล หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลที่มีชื่อเสียง ระดับโลก  บริษัทตั้งอยู่ในเมืองเออร์วิน รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้ให้บริการระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้อำนาจแก่ผู้ใช้ ในการสร้าง จัดการ สัมผัสประสบการณ์ และเก็บรักษาเนื้อหาดิจิตอล บริษัทในเครือต่างๆ ของเวสเทิร์น ดิจิตอลจะทำการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย และผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงภายในบ้านภายใต้แบรนด์ WD®, HGST และ G-Technology สามารถอ่านรายละเอียดในส่วนของนักลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ (www.westerndigital.com) สำหรับหน้าเฟซบุ๊คแฟนเพจในประเทศไทย คลิก http://www.facebook.com/wdcthailand

สรุปข้อมูลนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบการเงิน 2013

1 รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ของปีงบการเงิน 2013 ประกอบด้วยรายได้สุทธิที่คำนวณตามแบบ GAAP จำนวน 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ บวกกับอีก 193 ล้านเหรียญสหรัฐจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการ เข้าซื้อกิจการของ HGST  และ 138 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้าง และ 106 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายด้านภาษีและอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Non-GAAP ที่ 8.53 ดอลลาร์สำหรับปีงบการเงิน 2013 คำนวณโดยการใช้หุ้นปรับลดจำนวน 246 ล้านหุ้นแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ GAAP รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ของปีงบการเงิน 2012 ประกอบด้วยรายได้สุทธิที่คำนวณตามแบบ GAAP จำนวน 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ บวกอีก 214 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนจากสภาวะน้ำท่วม และบวกอีก 91 ล้านเหรียญสหรัฐในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ได้รับการรับรองเมื่อได้มีการขาย สินค้าคงคลังที่ได้มีการเพิ่มค่าให้เป็นมูลค่าที่ยุติธรรม บวกกับ 80 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและอีก 63 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการ เข้าซื้อกิจการของ HGST  และ 62 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ และ 7 ล้านเหรียญสหรัฐเกี่ยวกับเงินรับค้างดำเนินคดี และน้อยกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐในส่วนของผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวข้าง ต้น ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Non-GAAP ที่ 8.61 ดอลลาร์สำหรับปีงบการเงิน 2012 โดยการใช้หุ้นปรับลดจำนวน 245 ล้านหุ้นแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ GAAP

2 รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีงบการเงิน 2013 ประกอบด้วยรายได้สุทธิที่คำนวณตามแบบ GAAP จำนวน 416 ล้านเหรียญสหรัฐ บวกกับอีก 46 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการ เข้าซื้อกิจการของ HGST และ 15 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้าง ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Non-GAAP ที่ 1.96 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 4 คำนวณโดยการใช้หุ้นปรับลดจำนวน 243 ล้านหุ้นแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ GAAP

 

3 รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีงบการเงิน 2012 ประกอบด้วยรายได้สุทธิที่คำนวณตามแบบ GAAP จำนวน 745 ล้านเหรียญสหรัฐ บวกกับอีก 51 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการ เข้าซื้อกิจการของ HGST และ 80 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและน้อยกว่า

4 ล้านเหรียญสหรัฐในส่วนของผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวข้าง ต้น ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Non-GAAP ที่ 3.35 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 4 คำนวณโดยการใช้หุ้นปรับลดจำนวน 260 ล้านหุ้นแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ GAAP
4กระแสเงินสดอิสระของปีงบการเงิน 2013 ประกอบด้วย กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และน้อยกว่า 952 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเงินทุน

Western Digital, WD, สัญลักษณ์ WD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้า HGST มีวัตถุประสงค์และอนุมัติให้ใช้เฉพาะในประเทศและพื้นที่ที่ HGST มีสิทธิ์ตามกฎหมายให้ใช้ทำการตลาดและโฆษณาตราสินค้า ส่วนเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดในที่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของแต่ละราย