เวส เทิร์น ดิจิตอลเผยรายได้ไตรมาส 3 ฟัน 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้สุทธิแบบ NON-GAAP พุ่งเป็น 514 ล้านเหรียญ หรือ 2.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น 1

May 8, 2013

WD® บริษัทในเครือของเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น ผู้นำระดับโลกด้านอุตสาหกรรมการจัดเก็บข้อมูลและผลิตภัณฑ์สำหรับการเชื่อม ต่อภายในบ้านเผย วันนี้ได้ฤกษ์วางจำหน่ายฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และโซลิดสเตทไดรฟ์แบบไฮบริด (SSHD) ขนาด 2.5 กรุงเทพฯ –8 พฤษภาคม 2556­– เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลที่มีชื่อเสียงระดับโลก เผยตัวเลขผลประกอบการปีงบประมาณที่สาม สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2013 โดยมียอดจำนวนเงินรับอยู่ที่ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยอดจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์ทั้งสิ้น 60.2 ล้านยูนิต ขณะที่รายได้สุทธิอยู่ที่ 391 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 1.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ขณะที่รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) อยู่ที่ 514 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 2.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น1  และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทได้รายงานจำนวนเงินรับทั้งหมดที่ 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้สุทธิที่ 483 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 1.96 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่ยอดจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์มีทั้งสิ้น 44.2 ล้านยูนิต ส่วนรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วยอดเท่ากับ 619 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเท่ากับ 2.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น2    

บริษัทมียอดเงินสดที่ 727 ล้านเหรียญสหรัฐจากการดำเนินงานในระหว่างช่วงไตรมาสเดือนมีนาคม ปิดตัวเลขเงินสดรวมและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วงระหว่างไตรมาส บริษัทได้ใช้เงินไปจำนวน 243 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อคืนหุ้นสามัญจำนวน 5.2 ล้านหุ้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ บริษัทได้แถลงตัวเลขเงินปันผลของหุ้นสามัญที่ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น และได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 15 เมษายน

สตีฟ มิลลิแกน ประธานและซีอีโอของ WD กล่าวว่า “การดำเนินการที่แข็งแกร่งของ HGST และบริษัทสาขาของ WD ผลักดันให้เราได้ตัวเลขผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในไตรมาสเดือนมีนาคม ขณะที่เรากำลังได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของข้อมูลดิจิตอลใน ยุคนี้” และกล่าวเสริมว่า “โดยรวมแล้ว ความต้องการของอุตสาหกรรมก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเรา ในธุรกิจของเรา เรามองเห็นถึงจุดแข็งในองค์กร ผลประกอบการที่มั่นคงในตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้าและผู้บริโภค และความอ่อนตัวลงตามฤดูกาลที่คาดการณ์ไว้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบติด ตั้งภายนอก”

ข้อมูลเกี่ยวกับเวสเทิร์น ดิจิตอล
เวสเทิร์น ดิจิตอล หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลที่มีชื่อเสียง ระดับโลก  บริษัทตั้งอยู่ในเมืองเออร์วิน รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้ให้บริการระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้อำนาจแก่ผู้ใช้ ในการสร้าง จัดการ สัมผัสประสบการณ์ และเก็บรักษาเนื้อหาดิจิตอล บริษัทในเครือต่างๆ ของเวสเทิร์น ดิจิตอลจะทำการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย และผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงภายในบ้านภายใต้แบรนด์ WD®, HGST และ G-Technology สามารถอ่านรายละเอียดในส่วนของนักลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ (www.westerndigital.com) สำหรับหน้าเฟซบุ๊คแฟนเพจในประเทศไทย คลิก http://www.facebook.com/wdcthailand

สรุปข้อมูลนักลงทุนประจำไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2013

1 รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2013ประกอบด้วยรายได้สุทธิที่คำนวณตามแบบ GAAP จำนวน 391 ล้านเหรียญสหรัฐ บวกกับอีก 49 ล้านเหรียญสหรัฐจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการ เข้าซื้อกิจการของ HGST  และ 74 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Non-GAAP ที่ 2.10 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สามคำนวณโดยการใช้หุ้นปรับลดจำนวน 245 ล้านหุ้นแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ GAAP ส่วนผลกระทบทางภาษีของรายการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ถือเป็นปัจจัยสำคัญ

 

2 รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2012 ประกอบด้วยรายได้สุทธิที่คำนวณตามแบบ GAAP จำนวน 483 ล้านเหรียญสหรัฐ บวกกับอีก 103 ล้านเหรียญสหรัฐในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ได้รับการรับรองเมื่อได้มีการขาย สินค้าคงคลังที่ได้มีการเพิ่มค่าให้เป็นมูลค่าที่ยุติธรรมและการตัดจำหน่าย สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการของ HGST  และ 34 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ และ 15 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนจากสภาวะน้ำท่วม และหักออก 16 ล้านเหรียญสหรัฐในส่วนของผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวข้าง ต้น ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Non-GAAP ที่ 2.52 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สามคำนวณโดยการใช้หุ้นปรับลดจำนวน 246 ล้านหุ้นแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ GAAP

Western Digital, WD, สัญลักษณ์ WD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดในที่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของแต่ละราย