เวส เทิร์น ดิจิตอลโกยรายได้ไตรมาสสองปี 2012 ทะลุ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้สุทธิ 513 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2.09 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

January 30, 2013

เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประกาศจำนวนเงินรับสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2555 มียอดรวมทั้งหมดอยู่ที่ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นยอดจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์ทั้งสิ้น 59.2 ล้านยูนิต และรายได้สุทธิที่ 335 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 1.36 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ขณะที่รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) อยู่ที่ 513 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 2.09 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น.1 และในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทได้รายงานจำนวนเงินรับเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้สุทธิที่ 145 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 0.61 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น และมียอดจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์ทั้งสิ้น 28.5 ล้านยูนิต ขณะที่รายได้สุทธิในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วแบบ non-GAAP อยู่ที่ 358 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 1.51 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น2

บริษัทมียอดเงินสดทั้งสิ้น 772 ล้านเหรียญสหรัฐจากการดำเนินงานในช่วงไตรมาสเดือนธันวาคม ปิดตัวเลขเงินสดรวมและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยในระหว่างไตรมาส บริษัทได้ใช้เงินจำนวน 146 ล้านเหรียญสหรัฐในการซื้อคืนหุ้นสามัญ 4.2 ล้านหุ้น และในวันที่ 3 ธันวาคม บริษัทได้ประกาศเงินปันผลของหุ้นสามัญที่ 0.25 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งได้มีการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมปีที่ผ่านมา

สตีฟ มิลลิแกน ประธานและซีอีโอของ WD กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีกับตัวเลขผลประกอบการของไตรมาสเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าที่โดดเด่นของทีม HGST และ WD® ในสภาพแวดล้อมของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจระดับ มหภาค ได้เกิดความต้องการที่ถ่วงดุลกันของลูกค้าระหว่างความต้องการที่เบาบางลงของ เครื่องคอมพิวเตอร์และสินค้าคงคลัง เรายังคงบริหารธุรกิจของเราด้วยการโฟกัสไปที่ตัวแปรต่างๆ ที่เราควบคุมอยู่ ทำให้เราสามารถสร้างจำนวนเงินรับและผลกำไรได้มากกว่าที่คาดไว้ และยังสามารถสร้างเงินสดในระดับที่แข็งแกร่งอีกด้วย”

ข้อมูลเกี่ยวกับเวส เทิร์น ดิจิตอล
เวสเทิร์น ดิจิตอล หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลที่มีชื่อเสียง ระดับโลก  บริษัทตั้งอยู่ในเมืองเออร์วิน รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้ให้บริการระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้อำนาจแก่ผู้ใช้ ในการสร้าง จัดการ สัมผัสประสบการณ์ และเก็บรักษาเนื้อหาดิจิตอล บริษัทในเครือต่างๆ ของเวสเทิร์น ดิจิตอลจะทำการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย และผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงภายในบ้านภายใต้แบรนด์ WD®, HGST และ G-Technology สามารถอ่านรายละเอียดในส่วนของนักลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ (www.westerndigital.com) สำหรับหน้าเฟซบุ๊คแฟนเพจในประเทศไทย คลิก http://www.facebook.com/wdcthailand


สรุปข้อมูลนักลงทุนประจำไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2013


1 รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ของไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วยรายได้สุทธิแบบ GAAP มูลค่า 335เหรียญสหรัฐ  บวกอีก 88 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษี 49 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ HGST และ 41 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานที่ถูกเลิกจ้างและค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ ผลกำไรต่อหุ้นแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 2.09 ดอลลาร์ของไตรมาสที่สองคำนวณโดยการใช้หุ้นปรับลดมูลค่า 246 ล้านเหรียญสหรัฐ แบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณผลกำไรต่อหุ้นแบบ GAAP สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานที่ถูกเลิกจ้างและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ไม่เกี่ยวข้อง  

2 รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ของไตรมาสที่สองในปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วยรายได้สุทธิแบบ GAAP มูลค่า 145 ล้านเหรียญสหรัฐ  บวกอีก 199 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับอุทกภัยและการฟื้นฟู และ 14 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ ผลกำไรต่อหุ้นแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 1.51 ดอลลาร์ของไตรมาสที่สองคำนวณโดยการใช้หุ้นปรับลดมูลค่า 237 ล้านเหรียญสหรัฐ แบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณผลกำไรต่อหุ้นแบบ GAAP

Western Digital, WD, สัญลักษณ์ WD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดในที่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของแต่ละราย