เวสเทิร์น ดิจิตอลลงนาม MOU กับ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมมือพัฒนาบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมฮาร์ไดรฟ์

April 3, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาร์ดไดรฟ์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับสากล ได้ โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ  เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อที่จะร่วมภารกิจในการพัฒนาบุคลากรและร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต

 

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของ KMUTNB และทีมวิศวกรจากเวสเทิร์น ดิจิตอล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของวิศวกรสู่ระดับมืออาชีพในสายการผลิตต่อ ไป นอกจากนี้ ยังจะร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดไดรฟ์ และโซลิด สเตรท ไดรฟ์ ให้สามารถแข่งขันทั้งในประเทศไทยและระดับสากลได้ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

บรรยายภาพ: ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการหัวอ่าน-เขียน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ< /strong>

Western Digital, WD, สัญลักษณ์ WD และ My Passport เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน WD Smartware และ WD Security เป็นเครื่องหมายการค้าของ WD ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  อัตราหน่วยความจุ 1 เทราไบต์ (TB) = 1 ล้านล้านไบต์, 1 กิกะไบต์ (GB) = 1 พันล้านไบต์ ความจุทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน