เวสเทิร์น ดิจิตอล® บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านสภากาชาดไทย

November 25, 2011

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (WD) ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 10 ล้านบาทให้แก่สภากาชาดไทย  เพื่อร่วมช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในประเทศไทย
สถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายร้อยชีวิตและหลายพันครัวเรือนต้องพลัดถิ่นจากที่อยู่อาศัยและ ยังส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจต่างๆ หลายพัน แห่ง  WD ร่วมสนับสนุนและร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย โดยพบว่าสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยกระจายความ ช่วยเหลือไปสู่จุดที่จำเป็นมากที่สุด ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวนี้ นอกจากจะได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (WD), มูลนิธิดับเบิ้ลยูดี, มูลนิธิดับบิ้ลยูดีรักษ์ไทย และมูลนิธิดับเบิ้ลยูดีแคร์ริ่ง (มาเลเซีย) ยังได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานของ WD ทั่วโลกผ่านโครงการ one - to - one 

WD ทำการผลิตฮาร์ดไดรฟ์ออกสู่ตลาดโลก โดยประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์เป็นฮาร์ดไดรฟ์ที่ผลิตจากโรงงานในเมืองไทย ในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา WD ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจึงระงับการผลิตชั่วคราวของทั้งสองโรงงานที่ตั้ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครและบางปะอิน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและช่วยรักษาเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์การผลิตไม่ ให้เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตาม โรงงานแห่งอื่นๆ ในมาเลเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกายังคงดำเนินการผลิตตามปรกติ

Western Digital, WD, และโลโก้ WD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  Western Digital Technologies, Inc เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง