Εκτίμηση Χωρητικότητας, Αποθήκευσης και Παρακολούθησης

Μορφή βίντεο

Ποια η σημασία αυτών των τιμών;

Το MJPEG είναι το παλαιότερο πρότυπο για κωδικοποίηση (συμπίεση) βίντεο. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1990, δεν είναι τόσο αποδοτικό και πιθανόν είναι το πιο συνηθισμένο πρότυπο για βίντεο χαμηλής ανάλυσης.

Το Η.264, γνωστό επίσης και ως Προηγμένη Κωδικοποίηση Βίντεο (AVC), πρωτοεμφανίστηκε το 2003 και είναι μια αποτελεσματική μέθοδος κωδικοποίησης (συμπίεσης) βίντεο που χρησιμοποιείται ευρέως στα βίντεο HD (720p και 1080p), καθώς και στους δίσκους Blu-Ray.

To Η.265, γνωστό επίσης και ως Κωδικοποίηση Βίντεο Υψηλής Απόδοσης (HEVC), εμφανίστηκε το 2013 και είναι το πιο πρόσφατο πρότυπο κωδικοποίησης βίντεο που υποστηρίζεται από νεότερα δικτυακά συστήματα εγγραφής βίντεο, ιδιαίτερα για υποστήριξη βίντεο 4Κ. Πριν επιλέξετε το Η.265, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα DVR/NVR σας υποστηρίζει το συγκεκριμένο πρότυπο.

Το H.265+ είναι μια βελτιωμένη έκδοση του H.265 που βελτιώνει ελαφρώς την αποτελεσμτατικότητα της κωδικοποίησης. Κάποια συστήματα παρέχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για το H.265+. Πριν επιλέξετε το Η.265+, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα DVR/NVR σας υποστηρίζει τις συγεκριμένες ρυθμίσεις.

Ποιότητα Βίντεο

Τι σημαίνει αυτό;

Η ποιότητα του βίντεο περιγράφει το επίπεδο της οπτικής λεπτομέρειας (υψηλό, μεσαίο, χαμηλό) για τον τύπο βίντεο που έχει επιλεγεί. Αυτή η ρύθμιση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και σε κάποιες κάμερες. Αν η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη στην κάμερά σας, επιλέξτε Μεσαία.

Κίνηση Σκηνής

Τι σημαίνει αυτό;

Η κίνηση σκηνής περιγράφει το αναμενόμενο μέγεθος της κίνησης της σκηνής του βίντεο που καταγράφεται (υψηλή/μεσαία/χαμηλή), η υψηλότερη κίνηση θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για μεγαλύτερη χωρητικότητα. Για παράδειγμα, η χαμηλή κίνηση σκηνής θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα δρομάκι ή έναν διάδρομο και η υψηλή κίνηση σκηνής θα μπορούσε να περιλαμβάνει έναν όροφο ενός καζίνο ή έναν γεμάτο αυτοκινητόδρομο.Αυτό το εργαλείο Εκτίμησης Παρακολούθησης, Αποθήκευσης και Χωρητικότητας παρέχεται μόνο ενδεικτικά. Η Συνολική Χωρητικότητα Αποθήκευσης υπολογίζεται βάσει των επιλεγμένων παραμέτρων του εργαλείου και οι τυπικοί λόγοι συμπίεσης αποφασίζονται αποκλειστικά από την Western Digital για τις μορφές βίντεο MJPEG, H.264, H.265 και H.265+ σε συνδυασμό με την ποιότητα του βίντεο και την κίνηση της σκηνής, την τιμή βάθους χρώματος στα 30 bits για ανάλυση 4Κ και στα 16 bits για όλες τις άλλες αναλύσεις. Οι ανάγκες χωρητικότητας αποθήκευσης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον πραγματικό αριθμό των συνδεδεμένων καμερών, τις ημέρες αποθήκευσης που απαιτούνται, τη μορφή του βίντεο, τον λόγο συμπίεσης, την ανάλυση της κάμερας, τα καρέ ανά δευτερόλεπτο, την τιμή βάθους χρώματος, τις δυνατότητες του συστήματος, τα στοιχεία του, τον υλικό εξοπλισμό, τις διαμορφώσεις παραμέτρων, τις ρυθμίσεις, το λογισμικό και άλλους παράγοντες. Οποιαδήποτε εξάρτηση με αυτό το εργαλείο και τις εξόδου του αποτελεί κίνδυνος που αναλαμβάνει το ίδιο το τρίτο μέρος. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο byte και ένα terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας.