Ανταλλακτικό ή επιπλέον μονάδα τροφοδοσίας για το My Book.Pro.

  • Μήκος: 1200 +/- 30mm
  • Χρώμα: Μαύρο

Εύρος εισόδου:

  • Ελάχιστη: 90V
  • Ονομαστική: 100V - 240V
  • Μέγιστη: 264V

Τάση εξόδου: +12,0V

Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες συνδυασμού γραμμών και εναλλαγών φόρτισης και περιβαλλοντικών παραγόντων,όλες οι έξοδοι πρέπει να παραμένουν εντός του εύρους ανοχής, όπως ορίζεται παρακάτω. Η τάση (ή τάσεις) εξόδου πρέπει να μετρείται από το σημείο φόρτισης στο βύσμα εξόδου.

  • Κατώτερο όριο: 11,40V
  • Μέγιστο όριο: 12,60V
  • Ελάχιστο φορτίο: 0,0A
  • Μέγιστο φορτίο: 5,5A