ÚLOŽIŠTĚ RAID

O polích RAID

RAID je zkratka slov Redundant Array of Independent Disks (vícenásobné pole nezávislých disků). S disky RAID aktivovanými na úložném systému můžete propojit dva nebo více disků v systému tak, aby se chovaly jako jeden velký a rychlý disk, nebo je můžete nastavit jako jeden systémový disk, který se používá k automatické a okamžité duplikaci (nebo zrcadlení) vašich dat pro zálohování v reálném čase.

RAID 0 – VÝKON

Režim RAID 0 umožňuje prokládání dat mezi všemi disky ve skupině disků pole RAID. Režim RAID 0 neposkytuje redundanci dat, avšak nabízí nejvyšší výkon ze všech typů polí RAID. V režimu RAID 0 jsou data rozdělena do menších segmentů, které jsou pak rozmístěny na jednotlivé disky ve skupině.

RAID 1 – OCHRANA DAT

Nastavte systém na režim ochrany dat (známý též jako režim zrcadlení nebo RAID 1) a kapacita se rozdělí na půl. Polovina kapacity se použije k uložení vašich dat a druhá polovina k vytvoření kopie. Jestliže se jeden disk poškodí, vaše data jsou chráněna, protože jsou duplikována.

O úložišti Raid | Western Digital (WD)

RAID 5 – OCHRANA DAT A RYCHLOST

V systémech se třemi či více disky doporučujeme nastavit režim RAID 5. Tím dosáhnete obou výhod najednou: rychlý výkon díky prokládání dat mezi všechny disky a ochranu dat vyčleněním čtvrtiny každého disku pro toleranci chyb a tři čtvrtiny kapacity systému jsou ponechány pro ukládání dat.

RAID 10 – Vysoká spolehlivost a vysoký výkon

RAID 10 nebo RAID 1+0 poskytuje velmi vysoké rychlosti I/O (vstup/výstup) prokládáním segmentů RAID 1 (zrcadlení). Tento režim RAID je vhodný pro správu podnikových kritických databázových řešení, které vyžadují maximální výkon a vysokou toleranci chyb. Systém nastavený na RAID 10 poskytuje polovinu z celkové kapacity všech disků v poli.

Režim JBOD a spanning

Režim JBOD (just a bunch of disks) znamená použití jednoho či více disků nikoli v konfiguraci RAID, ale jako samostatných logických svazků. Spanning (rozložení) znamená lineární zřetězení jednotlivých disků, které pak tvoří jeden velký logický svazek. Výhodou použití tohoto režimu je, že můžete přidávat další disky, aniž byste museli přeformátovat systém.

Úložné disky pole RAID

My Cloud Expert Series EX2 Ultra My Book Duo My Cloud Pro Series PR4100